Bingo – ett hasardspel?

 

Diskussion om bingo är ett hasardspel eller inte har hängt med nästan lika länge som spelet självt. Svaret är inte lätt att hitta ens om man titta på den snäva definitionen för hasardspel: ”hasardspel är ett samlingsnamn på spel om pengar eller annan egendom där slumpen har stor inverkan”. Man spelar om pengar med spelkort, tärning, bingobrickor och andra hjälpmedel.

Rent formellt så betecknas inte svensk bingo som ett hasardspel i Sverige som omfattas av särskild juridik. Typiska hasardspel är Jack Vegas, poker, roulette och videopoker. Bingon räknas inte in här, trots spel om pengar och slumpens avgörande betydelse. Kanske beror det på att bingo inte är ett ”fuskpel” – det är svårt att fuska och bluffa i bingo. En annan och kanske mer avgörande orsak är nog bingospelets betydelse för idrottsföreningarna. Mer om det senare.

Bingo i USA har länge hämmats av att vara ett hasardspel. För att spela lagenligt tvingades spelarna använda sig av pappersbrickor. Tidvis har optionen varit för att bingo helt och hållet ska betecknas som ett hasardspel och därmed förbjudas. Men bingospelets starka sociala påverkan där mycket av överskottet har gått till fattiga i indianreservaten har gjort att myndigheterna har sett mellan fingrarna. Hasardspel eller inte så är bingo i dag ett av få spel som är tillåtet i stora delar av USA. I Sverige har bingo alltid haft ett starkt band till idrottsrörelsen. Det är någonting som lever kvar än i våra dagar. Kan du som idrottsledare då starta bingo inom din organisation eller klubb? Du bör kontrollera noggrant vad lagarna säger om bingo och spel. Om du drar igång någonting utan myndigheternas tillåtelse riskerar du att bli personligt skadeståndskyldig. Böterna kan bli dryga, så var uppmärksam på att allt är förenligt med lagen. Bingospelandet är strängt reglerat och övervakat av Lotteriinspektionen. Endast ett fåtal tryckerier får trycka upp bingobrickor och de är numrerade och går att spåra. För att din förening ska få starta bingoverksamhet måste Överskottet måste gå till idrottsverksamheten och ingenting annat. Tillstånd kan sökas här från Länsstyrelsen: http://www.lansstyrelsen.se/lst/sv/amnen/Bingo+och+lotterier/

Vår slutsats är att bingo nog kan sägas vara ett slags hasardspel, men det är svårt att jämställa spelet med casinodobbleri. Bingo gör otroligt mycket nytta för föreningslivet i Sverige och av alla de pengar som omsätts inom casinoverksamheten står bingo bara för en bråkdel. Bingo är här för att stanna – både på nätet och runt om i landets bingohallar. Detta oavsett hur sträng lagstiftningen är.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *